ศาลจังหวัดพล


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • # ศาลจังหวัดพล 332 ถ.เมืองพล ต.เมืองพล อ.พล จังหวัดขอนแก่น 40120 โทรศัพท์ 0 4341 4990-1 โทรสาร 0 4341 4709 email : phnc@coj.go.th #ลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ศาลอาญาคดีทุจริตฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 17
ผบ.3834/61
นัดพิจารณา
เวลา 13:00
ผบ.3835/61
นัดพิจารณา
เวลา 13:00
ผบ.3836/61
นัดพิจารณา
เวลา 13:00
ผบ.3837/61
นัดพิจารณา
เวลา 13:00
ผบ.3847/61
พิจารณา
เวลา 08:30
พ.972/61
นัดไต่สวนคำร้อง
เวลา 08:30
พ.973/61
นัดไต่สวนคำร้อง
เวลา 08:30
พ.974/61
นัดไต่สวนคำร้อง
เวลา 08:30
พ.982/61
นัดไต่สวนคำร้อง
เวลา 13:00
พ.983/61
นัดไต่สวนคำร้อง
เวลา 13:00
พ.986/61
นัดไต่สวนคำร้อง
เวลา 08:30
พ.989/61
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 08:30
พ.999/61
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 08:30
อ.1550/60
ฟังคำพิพากษา
เวลา 13:30
อ.1551/60
ฟังคำพิพากษา
เวลา 13:30
อ.1552/60
ฟังคำพิพากษา
เวลา 13:30
อ.176/61
ฟังผลการชำระหนี้
เวลา 09:00