ศาลจังหวัดพล


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดพล 332 ถ.เมืองพล ต.เมืองพล อ.พล จังหวัดขอนแก่น 40120 โทรศัพท์ 0 4341 4990-1 โทรสาร 0 4341 4709 email : phnc@coj.go.th
ข่าวล่าสุด
ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 22
ผบ.205/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.247/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
พ.183/60
นัดไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.188/60
นัดไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.191/60
นัดไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.196/60
นัดไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4030/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.192/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.193/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
พ.159/60
นัดไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.160/60
นัดไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.161/60
นัดไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.162/60
นัดไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.165/60
นัดไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.182/60
นัดไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.188/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.190/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.198/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.199/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
พ.155/60
นัดไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.163/60
นัดไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ46/58
สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -

ค้นหาข้อมูลคดี


กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)

ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ