ศาลจังหวัดพล


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • # ศาลจังหวัดพล 332 ถ.เมืองพล ต.เมืองพล อ.พล จังหวัดขอนแก่น 40120 โทรศัพท์ 0 4341 4990-1 โทรสาร 0 4341 4709 email : phnc@coj.go.th #ลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

24

ศาลจังหวัดพล เปิดทำการศาลแขวง เดือนเมษายน - มิถุนายน 2561 ดังนี้ - เดือนเมษายน 2561 เปิดเปิดทำการศาลแขวง วันที่ 7, 13, 15, 21, 28 - เดือนพฤษภาคม 2561 เปิดเปิดทำการศาลแขวง วันที่ 5, 13, 19, 26 - เดือนมิถุนายน 2561 เปิดเปิดทำการศาลแขวง วันที่ 2, 9, 16, 23, 30
อ่านข่าว