ศาลจังหวัดพล


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดพล 332 ถ.เมืองพล ต.เมืองพล อ.พล จังหวัดขอนแก่น 40120 โทรศัพท์ 0 4341 4990-1 โทรสาร 0 4341 4709 email : phnc@coj.go.th


ข่าวล่าสุด
ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

41

ประกาศศาลจังหวัดพล เรื่อง เปิดทำการศาลนอกเวลาราชการเพื่อเร่งรัดการพิจารณาคดีฯ เดือนเมษายน 2560 เวลา 16.30 - 20.30 น.

อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 27
ผบ.260/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.261/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.262/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2
พ.218/60
นัดไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 2
พ.219/60
นัดไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 2
อ.297/60
นัดคุ้มครองสิทธิฯ
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.4017/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.274/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.275/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.276/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1
พ.213/60
นัดไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 1
พ.215/60
นัดไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 1
พ.216/60
นัดไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 1
พ.223/60
นัดไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 1
พ.224/60
นัดไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 1
พ.142/60
นัดไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 1
พ.143/60
นัดไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 1
พ.144/60
นัดไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 1
พ.207/60
นัดไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 1
พ.217/60
นัดไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 1
พ.221/60
นัดไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.1450/58
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.146/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.79/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2
พ.1055/59
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 1
พ.723/59
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2
พ.979/57
นัดไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 2

ค้นหาข้อมูลคดี


กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)

ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ