ศาลจังหวัดพล


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • # ศาลจังหวัดพล 332 ถ.เมืองพล ต.เมืองพล อ.พล จังหวัดขอนแก่น 40120 โทรศัพท์ 0 4341 4990-1 โทรสาร 0 4341 4709 email : phnc@coj.go.th #


ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 37
ผบ.3045/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3046/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3507/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3508/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3509/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3510/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3515/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3516/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3704/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
พ.851/60
นัดไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.852/60
นัดไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.854/60
นัดไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1131/60
นัดไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1592/60
นัดพบทนาย/สมานฉันท์
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1867/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2940/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
พ.640/60
นัดไกล่เกลี่ย ชี้สองสถานฯ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3042/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3073/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3074/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3075/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3393/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3502/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3503/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3504/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3505/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3506/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3641/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
พ.853/60
นัดไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1194/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ -
อ.450/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2915/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
พ.377/59
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ -
พ.491/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ -
พ.537/60
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 2
พ.555/60
สืบพยานผู้ร้องผู้คัดค้าน
ห้องพิจารณาที่ 1
พ.793/60
ฟังคำสั่ง
ห้องพิจารณาที่ -

ค้นหาข้อมูลคดี

คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)