ศาลจังหวัดพล


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • # ศาลจังหวัดพล 332 ถ.เมืองพล ต.เมืองพล อ.พล จังหวัดขอนแก่น 40120 โทรศัพท์ 0 4341 4990-1 โทรสาร 0 4341 4709 email : phnc@coj.go.th #ลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 46
ผบ.1062/61
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 13.00 น.
ผบ.1077/61
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 16.30 น.
ผบ.1102/61
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 16.30 น.
ผบ.1119/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 16.30 น.
ผบ.1120/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 8.30 น.
ผบ.1121/61
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 8.30 น.
ผบ.1152/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 16.30 น.
ผบ.154/61
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
ผบ.367/61
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 13.30 น.
ผบ.775/61
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
ผบ.787/61
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
ผบ.788/61
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
ผบ.887/61
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 13.00 น.
ผบ.888/61
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 13.00 น.
ผบ.889/61
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 13.00 น.
ผบ.890/61
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 13.00 น.
ผบ.901/61
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 16.30 น.
ผบ.905/61
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 16.30 น.
ผบ.906/61
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 16.30 น.
ผบ.907/61
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 16.30 น.
ผบ.908/61
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 16.30 น.
ผบ.909/61
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 16.30 น.
ผบ.910/61
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 16.30 น.
ผบ.911/61
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 16.30 น.
ผบ.912/61
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 16.30 น.
ผบ.913/61
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 16.30 น.
ผบ.914/61
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 16.30 น.
ผบ.915/61
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 16.30 น.
ผบ.924/61
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 16.30 น.
ผบ.925/61
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 16.30 น.
ผบ.975/61
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 16.30 น.
ผบ.976/61
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 16.30 น.
ผบ.979/61
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 16.30 น.
พ.1051/60
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
พ.109/59
ฟังฎีกา
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
พ.1213/60
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
พ.245/61
นัดไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
พ.329/61
นัดไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 8.30 น.
พ.330/61
นัดไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 8.30 น.
พ.331/61
นัดไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 8.30 น.
พ.542/41
ฟังฎีกา
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
พ.946/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
อ.1615/60
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
อ.166/61
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 10
อ.324/61
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
อ.713/61
นัดคุ้มครองสิทธิฯ
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 13.30 น.