ศาลจังหวัดพล


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • # ศาลจังหวัดพล 332 ถ.เมืองพล ต.เมืองพล อ.พล จังหวัดขอนแก่น 40120 โทรศัพท์ 0 4341 4990-1 โทรสาร 0 4341 4709 email : phnc@coj.go.th #ลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 39
ผบ.1333/61
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
ผบ.1425/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 8.30 น.
ผบ.1577/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 16.30 น.
ผบ.1578/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 16.30 น.
ผบ.1579/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 16.30 น.
ผบ.1580/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 16.30 น.
ผบ.1581/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 16.30 น.
ผบ.1582/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 16.30 น.
ผบ.1648/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 8.30 น.
ผบ.1649/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 8.30 น.
ผบ.1650/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 8.30 น.
ผบ.1747/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 16.30 น.
ผบ.1761/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 16.30 น.
ผบ.1762/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 16.30 น.
ผบ.1763/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 16.30 น.
ผบ.1764/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 16.30 น.
ผบ.1765/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 16.30 น.
ผบ.1766/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 16.30 น.
ผบ.1767/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 16.30 น.
ผบ.1768/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 16.30 น.
ผบ.1769/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 16.30 น.
ผบ.1770/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 16.30 น.
ผบ.1896/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 16.30 น.
ผบ.1897/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 16.30 น.
ผบ.1898/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 16.30 น.
ผบ.1899/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 16.30 น.
ผบ.3095/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
ผบ.3096/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
ผบ.3097/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
ผบ.3098/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
ผบ.3099/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
อ.1097/61
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 10
อ.126/61
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
อ.1606/58
เป็นพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
อ.163/60
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
อ.310/61
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
อ.969/61
นัดคุ้มครองสิทธิฯ
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 13.30 น.
อ.980/61
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 10
อ.983/61
นัดพบทนายคุ้มครองสิทธิ
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 13.30 น.