ศาลจังหวัดพล


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • # ศาลจังหวัดพล 332 ถ.เมืองพล ต.เมืองพล อ.พล จังหวัดขอนแก่น 40120 โทรศัพท์ 0 4341 4990-1 โทรสาร 0 4341 4709 email : phnc@coj.go.th #


ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 47
พ.1087/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3
พ.1088/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3
อ.1081/59
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.1439/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.1444/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.1448/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.1462/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.1464/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.1471/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.1476/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.1479/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.1480/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.1494/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.1496/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.1499/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.1505/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.1511/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.1514/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.1517/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.1554/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.1565/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.1567/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.1576/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.1582/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.1593/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.1603/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.1610/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.1664/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.1673/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.1677/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.1678/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.1700/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.2090/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.2100/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.2101/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.2115/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.2122/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.2126/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.2134/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.2150/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.2151/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.2162/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.2178/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.2228/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.2229/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.2232/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.2236/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2

ค้นหาข้อมูลคดี

คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)