หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | บริการค้นหาข้อมูลคดี  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลจังหวัดพล
English  version Thai  version  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไปของศาล 
ข้าราชการตุลาการ 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
ผู้ประนีประนอมประจำศาล 
ทำเนียบล่าม  
ติดต่อศาลจังหวัดพล  
ผู้ดูแลระบบ 

ข้อมูลทั่วไปของศาลจังหวัดพล 


          ศาลจังหวัดพลตั้งอยู่ ณ ที่ราชพัสดุแปลงเลขที่ 4731 ถนนเมืองพล ตำบลเมืองพล อำเภอพล  จังหวัดขอนแก่น  บนเนื้อที่ 10 ไร่ 2 งาน  86 ตารางวา  เป็นอาคารทรงไทย 2 ชั้น ขนาด 5 บัลลังก์ 


ประวัติของศาลจังหวัดพล

                   ศาลจังหวัดพล  เดิมเป็นศาลเคลื่อนที่ของศาลจังหวัดขอนแก่น  ตั้งอยู่ที่ว่าการอำเภอพล จังหวัดขอนแก่น  เปิดทำการเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2519   เรียกว่า ศาลจังหวัดขอนแก่น (อำเภอพล)  มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีเกิดขึ้นในเขตอำเภอพล  โดยแต่งตั้งผู้พิพากษาศาลจังหวัดขอนแก่นไปประจำ  ต่อมาได้ขยายเขตอำนาจศาลออกไปอีกโดยรวมเอาอำเภอหนองสองห้อง    และอำเภอแวงน้อยเข้ามาด้วย ต่อมาเมื่อ ปี พ.ศ. 2535 ได้มีพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลจังหวัดพล ที่อำเภอพล  จังหวัดขอนแก่น  โดยมีเขตอำนาจศาลคือ อำเภอพล อำเภอชนบท อำเภอบ้านไผ่ (ยกเว้นตำบลโคกสำราญ  ตำบลโนน-สมบูรณ์  ตำบลบ้านแฮด  ตำบลหนองแซง)  อำเภอแวงน้อย  อำเภอแวงใหญ่   อำเภอหนองสองห้อง และอำเภอเปือยน้อย และได้มีพระราชกฤษฎีกาให้เปิดทำการศาลจังหวัดพล ในวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2537     

เขตอำนาจศาลจังหวัดพล

                   ปัจจุบันศาลจังหวัดพลมีเขตอำนาจทั้งหมด 8 อำเภอ ได้แก่
          1.อำเภอพล                                 5.อำเภอชนบท
          2.อำเภอบ้านไผ่                            6.อำเภอหนองสองห้อง
          3.อำเภอแวงน้อย                          7.อำเภอเปือยน้อย
          4.อำเภอแวงใหญ่                          8.อำเภอโนนศิลา

 


จำนวนผู้เยี่ยมชม : 6506