ศาลจังหวัดพล


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • # ศาลจังหวัดพล 332 ถ.เมืองพล ต.เมืองพล อ.พล จังหวัดขอนแก่น 40120 โทรศัพท์ 0 4341 4990-1 โทรสาร 0 4341 4709 email : phnc@coj.go.th #

ศาลจังหวัดพลรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล 3 ตำแหน่ง


ศาลจังหวัดพลรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล 3 ตำแหน่ง ดังนี้   1.พนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นิติกร  จำนวน 1 อัตรา   2.พนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม  จำนวน 2 อัตรา   3.พนักงานจ้างเหมาบริกา ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์  จำนวน 1 อัตรา   รับสมัครตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2559 - 16 ธันวาคม 2559     ประกาศรายชื่อผู้สมัครในวันที่ 19 ธันวาคม 2559  


เอกสารแนบ