ศาลจังหวัดพล


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • # ศาลจังหวัดพล 332 ถ.เมืองพล ต.เมืองพล อ.พล จังหวัดขอนแก่น 40120 โทรศัพท์ 0 4341 4990-1 โทรสาร 0 4341 4709 email : phnc@coj.go.th #

แบบฟอร์มสำหรับฝากขังทางไกลผ่านจอภาพ


ฝากขังครั้งที่ 2-7 ให้ส่งสำเนาคำร้องมาก่อนอย่างน้อย 1 วัน
ทาง fax 043 414709 หรือ email: phnc@coj.go.th
แล้วส่งเอกสารฉบับจริงตามมาทีหลัง


เอกสารแนบ