ศาลจังหวัดพล


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • # ศาลจังหวัดพล 332 ถ.เมืองพล ต.เมืองพล อ.พล จังหวัดขอนแก่น 40120 โทรศัพท์ 0 4341 4990-1 โทรสาร 0 4341 4709 email : phnc@coj.go.th #

ประกาศศาลจังหวัดพล เรื่อง ยกเลิกสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องเรือน บ้านพักข้าราชการศาลยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ประกาศศาลจังหวัดพล เรื่อง  ยกเลิกสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องเรือน บ้านพักข้าราชการศาลยุติธรรม  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560


เอกสารแนบ