ศาลจังหวัดพล


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • # ศาลจังหวัดพล 332 ถ.เมืองพล ต.เมืองพล อ.พล จังหวัดขอนแก่น 40120 โทรศัพท์ 0 4341 4990-1 โทรสาร 0 4341 4709 email : phnc@coj.go.th #

แบบฟอร์มที่ใช้ในคดี กยศ. 2561 (สำหรับทนายความ)

แบบฟอร์มที่ใช้ในคดี กยศ. 2561 (สำหรับทนายความ)
ขอให้ทนายส่ง ไฟล์ excel แบบรายละเอียดคดี ทางอีเมล์ของศาลจังหวัดพล  phnc@coj.go.th    


เอกสารแนบ