ศาลจังหวัดพล


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • # ศาลจังหวัดพล 332 ถ.เมืองพล ต.เมืองพล อ.พล จังหวัดขอนแก่น 40120 โทรศัพท์ 0 4341 4990-1 โทรสาร 0 4341 4709 email : phnc@coj.go.th #

ศาลจังหวัดพลเปิดรับสมัครบุคคลภายนนอกเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดพล

ศาลจังหวัดพลเปิดรับสมัครบุคคลภายนนอกเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดพล
ศาลจังหวัดพลเปิดรับสมัครบุคคลภายนนอกเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดพล ขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท ศาลจังหวัดพล โทรศัพท์ 0-4341-4990 ต่อ 30 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2561 ประกาศรายชื่อผู้มิสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก  วันที่ 1 สิงหาคม 2561


เอกสารแนบ