ศาลจังหวัดพล


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • # ศาลจังหวัดพล 332 ถ.เมืองพล ต.เมืองพล อ.พล จังหวัดขอนแก่น 40120 โทรศัพท์ 0 4341 4990-1 โทรสาร 0 4341 4709 email : phnc@coj.go.th #

ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้มายังศาลจังหวัดพล โทรศัพท์ 043414990 - ต่อ 31 และสามารถดูได้ทางเว็บไซต์ www.phnccoj.go.th และ www.gprocurement.go.th


เอกสารแนบ