ศาลจังหวัดพล


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • # ศาลจังหวัดพล 332 ถ.เมืองพล ต.เมืองพล อ.พล จังหวัดขอนแก่น 40120 โทรศัพท์ 0 4341 4990-1 โทรสาร 0 4341 4709 email : phnc@coj.go.th #

ศาลจังหวัดพลให้การต้อนรับ นายรณชัย ลักสะวารี ในโอกาสมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลจังหวัดพล และข้าราชการที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่

ศาลจังหวัดพลให้การต้อนรับ นายรณชัย ลักสะวารี ในโอกาสมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลจังหวัดพล และข้าราชการที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่


เอกสารแนบ