ศาลจังหวัดพล


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • # ศาลจังหวัดพล 332 ถ.เมืองพล ต.เมืองพล อ.พล จังหวัดขอนแก่น 40120 โทรศัพท์ 0 4341 4990-1 โทรสาร 0 4341 4709 email : phnc@coj.go.th #

นายรณชัย ลักสะวารี ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลจังหวัดพล เป็นประธานในการประชุมข้าราชการและลูกจ้างศาลจังหวัดพล เพื่อสอบถามปัญหาข้อขัดข้อง แนวทางแก้ไข และวางแนวทางการปฏิบัติงาน

นายรณชัย ลักสะวารี ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลจังหวัดพล เป็นประธานในการประชุมข้าราชการและลูกจ้างศาลจังหวัดพล เพื่อสอบถามปัญหาข้อขัดข้อง แนวทางแก้ไข และวางแนวทางการปฏิบัติงาน


เอกสารแนบ