ศาลจังหวัดพล


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • # ศาลจังหวัดพล 332 ถ.เมืองพล ต.เมืองพล อ.พล จังหวัดขอนแก่น 40120 โทรศัพท์ 0 4341 4990-1 โทรสาร 0 4341 4709 email : phnc@coj.go.th #

นายพิทักษ์ พันธุ์วัฒนะสิงห์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพล ให้การต้อนรับและร่วมแสดงความยินดีกับ นายบุญมี วิบูลย์จักร์ ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอพล

นายพิทักษ์ พันธุ์วัฒนะสิงห์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพล  ให้การต้อนรับและร่วมแสดงความยินดีกับ นายบุญมี  วิบูลย์จักร์ ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอพล


เอกสารแนบ